ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเว็บ Blogger ของนายกฤษดา ภูมิเพ็ง PP Online

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Blogger น่าแรกจ้า

Blogger นี้เป็นงานของวิชาอินเทอร์เน็ต งานธุรกิจ


นายกฤษดา ภูมิเพ็ง ปวช.3/1
ชื่อเล่น พีท
มีความถนัดด้านการใช้โปรแกรม Photoshop

Online Chat